ONLINE Store (FY'21)_6747010498619_Specifications

Specifications

Kích cỡ & Trọng lượng

Trọng lượng

32 g

Nguồn

Thời gian sử dụng pin - Phát nhạc liên tục

MP3 (128kbps) Chế độ Âm thanh xung quanh BẬT: 8 giờ (xấp xỉ), Chế độ Âm thanh xung quanh TẮT: 12 giờ (xấp xỉ), PCM tuyến tính (1411kbps) Chế độ Âm thanh xung quanh BẬT: 7 giờ (xấp xỉ), Chế độ Âm thanh xung quanh TẮT: 10 giờ (xấp xỉ)

Thời gian sạc (Sạc đầy)

1,5 giờ

Thời gian sạc (Sạc nhanh)

3 phút (60 phút sử dụng)

Phương tiện lưu trữ

Dung lượng bộ nhớ

4GB

Độ bền

Chống thấm nước

IP65/IP68 (IEC 60529) hoặc tương đương;*có gắn miếng đệm tai nghe dành cho bơi lội

Phát lại & hiển thị

MP3

PCM tuyến tính

Hiệu ứng âm thanh

Dynamic Normalizer

Phát lại âm thanh

MP3, WMA, PCM tuyến tính, AAC

Phần mềm

Các yêu cầu hệ thống

Microsoft Windows® 8, Windows® 7 (SP1 trở lên), Windows Vista® (SP2 trở lên), Windows® XP5 (SP3 trở lên), Mac OS® X (v10.6 trở lên)

Khả năng kết nối

ĐẦU NỐI

USB tốc độ cao (USB 2.0)

Kết nối USB

USB tốc độ cao(phù hợp với USB 2.0)