ONLINE Store (FY'21)_6747010498619_Highlight

Highlight Dung lượng lưu trữ 4GB Khả năng chống nước (nước mặn) để bạn thoải mái sử dụng Chịu được nhiệt độ từ -5°C đến 45°C Thời gian sử dụng pin lên đến 12 giờ Chế độ âm thanh xung quanh ...
Tiếp tục đọc