ONLINE Store (FY'21)_6747011809339_Features

Features Một phương diện mới trong chụp ảnh chân dung Ống kính dòng G Master sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, cải thiện hơn nữa hiệu suất ống kính G nổi tiếng của Sony. Model này kết hợp hiệu ứng bokeh tinh tế của Ống kính G với các mức độ phân giả...
Tiếp tục đọc