ONLINE Store (FY'21)_6747011940411_Features

Features Ống kính prime góc rộng nhỏ gọn, đỉnh cao chế tác Ống kính này đưa hình ảnh chất lượng cao và hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp của Ống kính G vào thiết kế nhỏ gọn có chất lượng chế tác siêu việt và khả năng thao tác trực quan. Dễ dàng mang đi mọi n...
Tiếp tục đọc