ONLINE STORE FY'22_6795901763643_Features

Features Cảm biến hình ảnh Exmor RS™ 50.1 megapixel α1 được trang bị cảm biến CMOS Exmor RS™ full-frame chiếu sáng sau xếp chồng với 50.1 megapixel hiệu dụng và bộ nhớ tích hợp. Ngoài việc đem lại chất lượng hình ảnh vượt trội, điều này còn cho phép...
Tiếp tục đọc