ONLINE STORE FY'22_6795906809915_Highlight

Highlight Lấy nét tự động nhanh 0,02 giây, với 425 điểm lấy nét tự động theo pha Theo dõi trong thời gian thực và Lấy nét tự động theo ánh mắt trong thời gian thực để phát hiện và khóa nét vào các chủ thể chuyển động Cảm biến Exmor CMOS 24,2 megapixel cho độ...
Tiếp tục đọc