SA-RS5//C SP1_6810375290939_Features

Features Trải nghiệm 360 Spatial Sound với loa thanh Loa SA-RS5 kết hợp với các loa thanh tương thích mới nhất của chúng tôi bằng cách sử dụng loa đánh trần và loa woofer định hướng rộng để áp dụng công nghệ 360 Spatial Sound Mapping và tạo ra nhiều...
Tiếp tục đọc