SEL2860//C SYX_6856511553595_Features

Features Ống kính zoom full-frame nhỏ và nhẹ nhất thế giới Thiết kế cơ học gồm cấu trúc thu gọn và thiết kế quang học tối ưu với ba thành phần phi cầu, mang tới độ gọn nhẹ hàng đầu thế giới (167 g, 5,9 oz). Khi gắn vào thân máy E-mount gọn nhẹ, đây ...
Tiếp tục đọc