ONLINE STORE FY'22_6905254772795_Highlight

Highlight Công nghệ chống ồn kỹ thuật số kết hợp với Bộ xử lý chống ồn HD QN1e và Công nghệ cảm biến tiếng ồn kép Thiết kế không dây đích thực với công nghệ không dây BLUETOOTH® Thời lượng pin tối đa 24 giờ để nghe cả ngày Chức năng Chú ...
Tiếp tục đọc