ONLINE STORE FY'22_6929239507003_Features

Features Phản ứng đầu tiên với khả năng phát hiện chính xác mục tiêu Lắng nghe để phát hiện đối thủ trước khi họ nhìn thấy bạn. Với 360 Spatial Sound dành cho Chơi game và công nghệ phần cứng đã được chứng minh của chúng tôi, bạn có thể phát hiện vị...
Tiếp tục đọc