NHẬP MÃ XPERIA40, GIẢM NGAY 40%HOẶC MÃ XPERIA30, GIẢM NGAY 30%


• Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng 01 (một) trong 02 (hai) mã giảm giá nêu trên.
• Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mỗi mã giảm giá tối đa một lần.
• Các sản phẩm giảm giá 30% và 40% được liệt kê dưới mã giảm giá tương ứng.
• Mã giảm giá được áp dụng đồng thời với các sản phẩm đang giảm giá được liệt kê bên trên.


Trong trường hợp có thắc mắc cần giải đáp hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline 1800 588 885 (nhánh 8) hoặc chi tiết tại đây.