SEL057FEC//QSYX_5013363753019_Highlight

Highlight Bộ chuyển đổi dành cho ống kính FE 28mm F2, mang đến góc ngắm 16mm Quang học chuyên dụng và thiết kế trực quan phù hợp Cơ chế lắp đặt dễ dàng với nút khóa để đóng máy nhanh Tự động phát hiện quá trình tạo dữ liệu EXIF ...
Tiếp tục đọc