ILCE-6100L/SAP2_5013403566139_Features

Features Hiệu suất lấy nét tự động chưa từng có cho hình ảnh tuyệt đẹp Ghi lại những khoảnh khắc chỉ trong chớp mắt với độ chi tiết đến kinh ngạc nhờ khả năng lấy nét tự động nhanh và chính xác, kết hợp với những công nghệ tân tiến. Tổng số 425 điểm...
Tiếp tục đọc