CEA-G160T//TSYM_5070319616059_Features

Features Chuẩn mới cho thiết bị lưu trữ nhỏ gọn Thẻ CFexpress Type A là chuẩn mới cho thiết bị lưu trữ nhỏ gọn, hiệu suất cao. Mặc dù nhỏ hơn thẻ SD thông thường nhưng giao diện PCIe thế hệ thứ 3 truyền dữ liệu siêu nhanh. Thẻ nhớ này là phương tiện...
Tiếp tục đọc