CEA-G160T//TSYM_5070319616059_Highlight

Highlight Thân máy nhỏ gọn; kích thước 20 x 28 x 2,8 mm (R x C x D) Có phiên bản bộ nhớ 80 GB và 160 GB Tốc độ ghi cực nhanh lên tới 700 MB/giây để chụp liên tiếp ảnh có độ phân giải cao; VPG (Đảm bảo hiệu suất video) 400 Quy trình làm v...
Tiếp tục đọc